Αποστολές και επιστροφές

Η αποστολή του πακέτου σας

Τα πακέτα αποστέλλονται γενικά εντός 2 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής και αποστέλλονται μέσω της elta-courier με παρακολούθηση και αποβίβαση θα σας στείλουμε  ένα νούμερο για να αναζητήσετε την αποστολή σας στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.elta-courier.gr/search για την παρακολούθηση του πακέτου σας στο διαδίκτυο.

Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν τα έξοδα διακίνησης και συσκευασίας καθώς και τα έξοδα ταχυδρομικών αποστολών. Τα τέλη διακίνησης είναι σταθερά, ενώ τα τέλη μεταφοράς ποικίλλουν ανάλογα με το συνολικό βάρος της αποστολής. Σας συμβουλεύουμε να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία σας σε μία παραγγελία. Δεν μπορούμε να ομαδοποιήσουμε χωριστά δύο ξεχωριστές παραγγελίες, ενώ για κάθε μία από αυτές θα ισχύουν τα έξοδα αποστολής. Η συσκευασία σας θα αποσταλεί με δική σας ευθύνη, αλλά δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία εύθραυστων αντικειμένων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 Αποστολή: η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς. Μόνο σε περίπτωση που το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από την εταιρεία.Η όποια αντικατάσταση ή πίστωση γίνεται μόνο μετά την παραλαβή του στο «Κέντρο Διανομής» της Homealarm και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι μετά τον έλεγχο ότι υπόκειται σε διαδικασία αντικατάστασης ή πίστωσης.Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν έρθει μετά από ειδική παραγγελία μόνο για εσάς. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών και με την αρχική συσκευασία